Region: Białystok
Logo
Logo
Region: Białystok

Aktualności

24.08.2017

KONKURS NA WAKACYJNĄ FOTKĘ

Zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku! Znajdziesz tam bardzo smaczny konkurs. :)

 

Wystarczy, że pokażesz nam swój sposób na (nie) pogodę w wakacje.

 

Do wygrania:

1 miejsce: voucher do Tartalina na 2 tartaletki słone, 2 porcje tart słodkich i napoje

2 miejsce: voucher do Tartalina na 2 tartaletki słone, słodkie naleśniki i napoje

3 miejsce: voucher do Tartalina na 1 tartę średnią, 2 bezy i napoje

 

Zasady są proste:

1. Do 06.09.17 wyślij do nas fotkę (w wiadomości na nasz fanpage), na której pokażesz swój sposób na (nie) pogodę w wakacje.

2. Polub profile na Facebooku:

Studenckie Forum Business Centre Club Region Białystok,

Tartalina.

 

07.09.17 opublikujemy Wasze zdjęcia na naszym fanpage'u.

 

Wygrywają 3 zdjęcia z największą ilością polubień!

 

Na zbieranie like'ów macie czas do 10.09.17.

 

Wyniki opublikujemy 12.09.17.

 

Powodzenia!

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Twoje sposoby na (nie) pogodę w wakacje”. Organizatorem Konkursu jest Studenckie Forum Business Centre Club Region Białystok ul. Warszawska 63 lok. 134 A, 15-062 Białystok.

 2. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest Restauracja „Tartalina”.

 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook https://www.facebook.com/StudenckieForumBCCRegionBialystok/ w dniach 24 sierpnia – 10 września 2017 roku (do godziny 19:00).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 2. nie jest członkiem Organizacji SF BCC, ani pracownikiem „Tartalina”.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

 1. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikowanie wysłanych przez uczestnika zdjęć na Facebook’u Organizatora.

§ 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są:

 1. I miejsce – voucher na 2 tartaletki słone,2 porcje tart słodkich i napoje

 2. II miejsce – voucher na 2 tartaletki słone,2 słodkie naleśniki i napoje

 3. III miejsce – voucher na 1 tartę średnią, 2 bezy i napoje

 1. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w czasie trwania pierwszego etapu konkursu nadeślą w wiadomości prywatnej swoje zdjęcie z wakacji, a następnie po udostępnieniu zdjęcia poprzez Organizatorów na profilu https://www.facebook.com/StudenckieForumBCCRegionBialystok/ zbiorą pod nim najwięcej like’ów.

 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje osoby za niego odpowiedzialne. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć wiadomością prywatną na profilu https://www.facebook.com/StudenckieForumBCCRegionBialystok/ w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

 5. Otrzymaną nagrodę Laureaci będą mogli odebrać w Restauracji „Tartalina”.

 6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Studenckie Forum Business Centre Club Region Białystok.

 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.


 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu: https://www.facebook.com/StudenckieForumBCCRegionBialystok/

Kategorie
Nasze projekty