Region: Białystok
Logo
Logo
Region: Białystok

Projekty

Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości

Termin: wiosna (co roku)

Rusza XIII Edycja Konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości, którego misją jest szerzenie przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży ponadgimnazjalnej w całej Polsce. Organizatorami są Studenckie Forum Business Centre Club Region Białystok i Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. Uczestnicy konkursu rokrocznie mierzą się z problemami które na co dzień stoją przed właścicielami i menedżerami firm. Zaletą konkursu jest to, że nagradza on dotąd niedoceniane umiejętności, czyli pracę w grupie, kreatywność, strategiczne myślenie i zarządzanie pod presją czasu.

 

Kontakt:
Anna Karolina Siebiatyńska – Koordynator
e-mail: a.siebiatynska@sfbcc.org.pl
Nasze projekty