Region: Bydgoszcz
Logo
Logo
Region: Bydgoszcz

Projekty

Festiwal Boss. Rozwój. Kariera. Sukces.

Termin: wiosna (co roku)

Ogólnopolski Festiwal Przedsiębiorczości organizowany w miastach wojewódzkich całej Polski. Skierowany jest przede wszystkim do osób studiujących.

BOSS realizowany jest w trakcie 3 do 7 dni szkoleń, wykładów, prelekcji na kilku uczelniach w każdym Regionie. Każdego dnia odbywają się tematyczne spotkania prowadzone przez profesjonalnych trenerów i szkoleniowców.

Głównym celem Festiwalu jest propagowanie przedsiębiorczości w każdym Regionie. Każdego, ale także wzbudzanie i podtrzymywanie zainteresowania studentów rozwojem w zakresie przedsiębiorczości, w tym inspirowanie i motywowanie do założenia samodzielnej i profesjonalnej działalności gospodarczej.

 

Nasze projekty