Region: Bydgoszcz
Logo
Logo
Region: Bydgoszcz

Projekty

#ebiznes Festiwal

Dynamika i nieograniczoność rozwoju Internetu to fakty niepodważalne i niosące za sobą różnorodne konsekwencje. Wiedza na temat Internetu wciąż ewoluuje, stwarzane przezeń możliwości biznesowe są w wielu kwestiach diametralnie inne od ich tradycyjnych ram. Internet to prawdziwe pole do popisu dla osób elastycznych, nieustannie rozwijających się i edukujących, poznających nowe trendy i śledzących sieciowe aktualności.

Na bazie spektakularnych sukcesów internetowego biznesu, bez wahania można stwierdzić, że odpowiedni pomysł, połączony z szybkością jego wdrożenia, przemyślaną strategią i umiejętnościami, może w niedługim czasie przemienić się w serwis, przynoszący milionowe zyski. Rynek zgłasza potrzeby, my wychodzimy im naprzeciw. Tworząc #e-biznes festiwal chcemy je zaspokoić, co z pewnością będzie miało istotny oddźwięk w przyszłości. Łączymy swoją elastyczność z niemierzalnym potencjałem Internetu i jego tematyką, organizując projekt nowoczesny i innowacyjny zarazem.

Czym jest #e-biznes festiwal?

To unikalny cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych, prezentujących sposoby wykorzystania nowych technologii do zaistnienia w sieci. Pierwszą edycją festiwalu rządziła cyfra „3” – trzy dni szkoleń i trzy bloki tematyczne: e-commerce, e-marketing i e-biznes (kilkanaście bezpłatnych szkoleń w ramach każdego bloku). To praktyczna wiedza, którą będzie można niezwłocznie zastosować i przetestować w rzeczywistości. Prelegenci to osoby aktywnie działające w branży internetowej, kształtujące trendy w swoich dziedzinach, profesjonaliści z sukcesami.

Nasze projekty