Region: Częstochowa
Logo
Logo
Region: Częstochowa

Projekty

Biznes Junior

Biznes Junior to innowacyjny projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Spotkania mają na celu:

– zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami z zakresu gospodarki, ekonomii
i biznesu w atrakcyjny, zrozumiały i przystępny sposób,

– naukę praktycznego myślenia i działania w społeczeństwie,

– zaszczepienie postawy proaktywnej od najmłodszych lat,

– pobudzanie oraz stymulowanie kreatywności i innowacyjności.

Nasze projekty