Region: Katowice
Logo
Logo
Region: Katowice

Aktualności

18.11.2018

Leszek Balcerowicz gościem Studenckiego Forum Bussines Centre Club

9 listopada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbył się wykład rektorski pt. „Ustroje (systemy instytucjonalne) a warunki życia w kraju” przeprowadzony przez profesora Leszka Balcerowicza.

Na początku spotkania poruszone zostały kwestie różnic we wzroście gospodarczym na przykładzie wybranych krajów w latach 1950 i 1990, wraz ze wskazaniem przyczyn zmian jakie zaszły na przestrzeni tych lat. Następnie ekonomista wyjaśnił czym charakteryzują się poszczególne typy ustrojów na przykładzie państw, w których funkcjonują. Na końcu swojego wykładu profesor podzielił się swoimi doświadczeniami w odbudowie wolnego rynku w Polsce postsocjalistycznej. Całość została zakończona słowami „Zastanówcie się, co dla kraju można zrobić tu. Nie ma ważniejszej rzeczy niż bronić dobrego ustroju (…)”.

Po tej motywującej wypowiedzi nadszedł czas na pytania studentów oraz dyskusję z gościem. Nie należały one do łatwych. Pytano między innymi o reformy na Ukrainie, gospodarkę takich mocarstw jak Chiny i USA, integrację Unii Europejskiej, czy wpływ ciężkiej pracy na wzrost gospodarczy.

Spotkanie zakończył rektor Robert Tomanek, prof. UE podziękowaniami profesorowi za wykład, studentom za liczne przybycie i zaangażowanie oraz Studenckiemu Forum Bussines Centre Club za trud włożony w organizację spotkania.

Nasze projekty