Region: Katowice
Logo
Logo
Region: Katowice

Projekty

Festiwal Boss. Rozwój. Kariera. Sukces.

Termin: wiosna (co roku)

Ogólnopolski Festiwal Przedsiębiorczości jest organizowany w miastach wojewódzkich całej Polski. Jego adresatem są przede wszystkim studenci.

BOSS zawiera od 3 do 7 dni szkoleń, wykładów, prelekcji na kilku uczelniach w każdym Regionie. Każdego dnia odbywają się tematyczne spotkania prowadzone przez profesjonalnych trenerów i szkoleniowców.

Głównym celem Festiwalu jest wzbudzanie i podtrzymywanie zainteresowania studentów rozwojem w zakresie przedsiębiorczości, w tym inspirowanie i motywowanie do założenia prosperującej działalności gospodarczej.

Nasze projekty