Region: Kraków
Logo
Logo
Region: Kraków

Aktualności

12.12.2018

Projekt Biznes Junior w Krakowie

W naszym regionie właśnie trwa projekt Biznes Junior, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone przez naszych SF-owiczów w wybranych szkołach na terenie Krakowa, mają na celu zwiększenie zainteresowania postawami przedsiębiorczymi wśród najmłodszych.

Autorski plan zajęć stworzony przez członków naszej Fundacji opiera się na podzieleniu uczestników zajęć na zespoły i rozdaniu karteczek z cechami charakterystycznymi dla danego zawodu (prezes firmy, księgowa, sprzedawca itp.), a następnie poproszeniu uczestników o dopasowanie odpowiednich cech do siebie nawzajem. W późniejszym etapie warsztatów uczestnicy otrzymują kolejne karteczki, tym razem z nazwami zawodów i muszą dopasować odpowiednie cechy do zawodów. Ostatecznym zadaniem jest wymyślenie przez osobę która została wybrana na „prezesa” firmy i przedstawienie jej pozostałym członkom swojego zespołu, a także rozdzielenie dalszej pracy wśród kolegów.

Dzięki ćwiczeniom takim jak te uczestnicy naszych warsztatów uczą się nieszablonowego myślenia, a poprzez kreatywne zadania i zabawę dzieci mają szansę dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o otaczającym ich świecie. Bardzo ważne jest to, że w naszych warsztatach każdy w uczestników ma swoje określone zadanie, a bez jego pracy zespół nie jest w stanie ukończyć całości. Dzięki temu dzieci uczą się współpracy i wzajemnej pomocy.

Podczas zajęć tworzone są także prace plastyczne które 14 grudnia wezmą dział w finale o nagrodę główną.

Biznes Junior to:

  • ponad 600 uczniów biorących udział w zajęciach;
  • 30 przeprowadzonych warsztatów;
  • 6 szkół w regionie Kraków;
  • 100 osób zaproszonych do ostatniego etapu konkursu;
  • 1 bardzo szczęśliwy koordynator 🙂 

 Cały projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Logo-Małopolska-V-RGB