Region: Kraków
Logo
Logo
Region: Kraków

Projekty

CSR Festiwal

Termin: marzec/ kwiecień

CSR Festival to ogólnopolski projekt promujący społeczną odpowiedzialność biznesu. Corocznie gromadzi na warsztatach, wykładach i szkoleniach młodych ludzi  zainteresowanych  tematyką CSR i pracą w tym obszarze. Z roku na rok wydarzenie cieszy się coraz większą popularnością. Projekt został objęty patronatem honorowym m.in. United Nations Development Program, Ministerstwa Gospodarki czy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczośc.

Projekt jest kontynuacją Krakowskiego Festiwalu Odpowiedzialnego Biznesu.

Kontakt:

Mateusz Rosół – Koordynator projektu
tel: 607-037-647
e-mail: m.rosol@sfbcc.org.pl

Nasze projekty