Region: Kraków
Logo
Logo
Region: Kraków

Projekty

Igrzyska Przedsiębiorczości

Projekt Igrzyska Przedsiębiorczości – wygraj swoją przyszłość to inicjatywa, której głównym celem jest zachęcanie młodych Polaków do odważnego zdobywania świata biznesu.

O tym, że własna firma może być źródłem zysku wiedzą wszyscy. My chcemy przekonać, że prowadzenie biznesu nie musi być trudne, a nawet wskażemy co warto robić, by własna firma była życiowym sukcesem! Już w styczniu będzie miał miejsce debiut projektu, którego uczestnicy otrzymają wiedzę, będącą realnym wsparciem przy zakładaniu działalności gospodarczej. Na dwudniowe wydarzenie będą się składać wartościowe warsztaty i prelekcje z zakresu: pozyskiwania funduszy, sprzedaży, negocjacji, marketingu, niezbędnych formalności, a także komunikacji, autoprezentacji i wizerunku.

Naszym celem jest, aby uczestnik Igrzysk Przedsiębiorczości nie bał się rozkręcić własnego biznesu oraz – dzięki osobistym spotkaniom z przedsiębiorcami, doradcami, coachami kariery i założycielami startup-ów – miał świadomość, że wszelkie obawy, towarzyszące zakładaniu własnej działalności, nie powinny nikogo zniechęcać do działania!

Nasze projekty