Region: Łódź
Logo
Logo
Region: Łódź

Aktualności

18.12.2014

15-16.11.2014 – Ogólnopolski zjazd członków Fundacji w Łodzi. Politechnika Łódzka.

W dniach 15-16 listopada w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej odbył się ogólnopolski zjazd koordynatorów projektów Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club. Członkowie organizacji z 19 miast przez dwa dni pracowali nad usprawnieniami dla sztandarowych inicjatyw Fundacji: Konkurs Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości, Festiwal BOSS: Rozwój, Kariera, Sukces i Przedsiębiorcza Kobieta. Gośćmi honorowymi zjazdu byli wybitni przedstawiciele biznesu, nauki i życia publicznego:

1. Kanclerz Loży Łódzkiej Business Centre Club – p. Krzysztof Borkowski

2. Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Edukacji – p. dr inż. Marek Sekieta

3. Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego – p. Przemysław Andrzejak

4. Prezes Zarządu Mobile MS Inovatica – p. Michał Stefański

4. Przewodniczący Konwentu Seniorów SF BCC Łódź – p. Tomasz Strojecki

Jesteśmy przekonani że rozwiązania wypracowane podczas zjazdu przyczynią się do rozwoju naszych projektów i całej organizacji.

 

Kategorie
Nasze projekty