Region: Łódź
Logo
Logo
Region: Łódź

Aktualności

18.12.2014

25.11. 2014 – „Europa dla Młodych”. Konferencja Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi.

25 listopada w Urzędzie Miasta Łodzi odbyła się konferencja „Europa dla Młodych” organizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Celem wydarzenia było  przedstawienie młodym ludziom szans i możliwości, jakie otworzyły się przed nimi zarówno w kontekście członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, jak również dzięki programom o zasięgu krajowym. Uczestnicy konferencji zgromadzeni w małej sali obrad Urzędu Miasta poznali ścieżkę rozwoju kariery w naszej organizacji.

Kategorie
Nasze projekty