Misja SF BCC

Misją Studenckiego Forum Business Centre Club jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych Polaków. Swoimi działaniami inspirujemy, edukujemy oraz motywujemy młodych ludzi pokazując, że aktywność, odwaga i własna inicjatywa są drogą do osiągnięcia sukcesu.

Początek
Studenckie Forum Business Centre Club powstało w 2001 roku z inicjatywy Instytutu Lobbingu BCC. Początkowo w skład fundacji wchodziło 12 przedstawicielstw z całego kraju, na których czele stali liderzy regionalni. Wraz z rozwojem Studenckiego Forum rosło zainteresowanie naszą działalnością i misją przez nas realizowaną. Aby dotrzeć do coraz większego grona młodych i przedsiębiorczych osób stopniowo powoływaliśmy nowe oddziały. Stworzyliśmy takie projekty jak, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, czy fundację Polska Przedsiębiorcza.

O organizacji
Studenckie Forum BCC działa przy największej organizacji prywatnych przedsiębiorców w kraju - Business Centre Club. Dzięki współpracy z BCC mamy możliwość uczenia się i zdobywania doświadczenia od najlepszych przedsiębiorców w kraju, które staramy się wykorzystywać w naszych codziennych wysiłkach. Jest to niepowtarzalna okazja do przełamywania barier w świadomości młodych ludzi, kształcenia przedsiębiorczych postaw czy też praktycznych umiejętności niezbędnych w karierze każdego przedsiębiorcy.

Członkowie

Członkowie SF BCC

Tworzymy organizację ludzi młodych, ambitnych, przedsiębiorczych, nieustannie rozwijających się. Wszystko, co osiągnęliśmy, zawdzięczamy swojej ciężkiej pracy, determinacji, ciągłemu ulepszaniu naszych projektów oraz owocnej współpracy.

Studenckie Forum BCC to nie tylko projekty, to również dbałość o naszych członków. Staramy się, aby każda osoba działająca w organizacji uzyskała niezbędne umiejętności i doświadczenie potrzebne do prowadzenia własnego biznesu w przyszłości. Każdego dnia, przez praktykę, oraz szkolenia odpowiedzialnie kształtujemy swoje postawy przedsiębiorcze jak i studentów, z miast, gdzie działamy. Pracujemy z pasją i odpowiedzialnie, dbając o swoich członków, nasz zespół i siebie, darząc siebie szacunkiem i zaufaniem. Dążymy do tego, aby Polacy byli kojarzeni jako przedsiębiorczy Europejczycy.
Osoby działające w naszej organizacji przechodzą przez Program Rozwoju Kadr, a w perspektywie kilku najbliższych lat także przez Akademię Ambitnego Biznesu (program, nad którym pracujemy).

Obecnie

Goście SF BCC

Na dzień dzisiejszy działamy we wszystkich województwach kraju, przy najlepszych i największych polskich ośrodkach akademickich. Obecnie w Studenckim Forum BCC działa około 450 osób, w 21 miastach Polski. Ta liczba, regularnie wzrasta. Naszą ambicją jest tworzenie projektów europejskich, dlatego rozpoczynamy współpracę z oddziałami zagranicznymi w Londynie, czy na Ukrainie.

Rozwijamy profesjonalną organizację zrzeszającą młodych ludzi z pasją, którzy kształtują siebie i swoje otoczenie poprzez promowanie postaw przedsiębiorczych.

Magazyn SFBCC


Magazyn partnerski