Region: Nowy Sącz
Logo
Logo
Region: Nowy Sącz

Projekty

Biznes Junior
Biznes Junior to innowacyjny, bezpłatny projekt mający na celu przybliżanie zagadnień ekonomicznych oraz szerzenie przedsiębiorczych postaw wśród uczniów szkół podstawowych. Grupa merytoryczna składająca się z członków SF BCC, przy wsparciu partnera merytorycznego stworzy program edukacyjny, który następnie będzie realizowany podczas zajęć w przestrzeniach pozaszkolnych. Głównymi celami warsztatów jest efektywne spędzanie czasu, rozbudzanie kreatywności oraz rozwój uczniów poprzez aktywne ich działanie. Przedmiotem przewodnim jest  pieniądz i jego wartość, a także uświadomienie w sposób praktyczny i teoretyczny jak nim dysponować w życiu codziennym. Projekt koncentruje się na odnalezieniu nowych umiejętności, zdefiniowaniu ich oraz ulepszaniu dotychczasowo nabytych zdolności wśród uczniów.
Nasze projekty