Region: Nowy Sącz
Logo
Logo
Region: Nowy Sącz

Projekty

Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości

Termin: 

14.03-31.03 I etap (nadsyłanie zgłoszeń)
11.04 Finał Wojewódzki w Krakowie
23.04 Finał Ogólnopolski Łodzi

Organizowany rok rocznie konkurs, którego celem jest zachęcanie młodzieży szkolnej do pogłębiania swojej wiedzy ekonomicznej.

Uczestnicy konkursu (uczniowie szkół ponad gimnazjalnych) poprzez analizowanie case studies mogą sprawdzić swoje umiejętności jako potencjalni managerowie oraz prezesi firm. Konkurs kładzie nacisk na twórcze rozwiązywanie problemów poprzez pracę w grupach. Mogą w nim brać udział zespoły liczące 3 uczestników oraz opiekuna. Tegoroczną edycję konkursu organizował Region Łódzki naszej Fundacji.

[Slideshow "nzp" not found]
Nasze projekty