Region: Olsztyn
Logo
Logo
Region: Olsztyn

Projekty

Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości

Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości to konkurs skierowany do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych. Jego celem jest zachęcenie młodych ludzi do pogłębiania swojej wiedzy ekonomicznej. Poprzez analizowanie case studies uczestnicy konkursu będą mieli okazję sprawdzić się jako potencjalni managerowie oraz prezesi firm.

Konkurs kładzie nacisk na twórcze rozwiązywanie problemów poprzez pracę w grupach. Niezależnie od tego jaką ścieżkę kariery przyjmie w przyszłości uczeń szkoły średniej, zetknięcie się z problematyką działalności gospodarczej firm pozwoli mu zrozumieć znaczenie i przydatność wiedzy ekonomicznej we współczesnym świecie.

W konkursie mogą brać udział zespoły liczące 3 uczestników oraz ich opiekun. Ilość zespołów z jednej szkoły jest nieograniczona.

Harmonogram konkursu:

I etap: internetowy – 14 marca – 31 marca 2016

II etap: finał regionalny w Olsztynie – 14 kwietnia 2016

III etap: finał ogólnopolski w Łodzi – 23 kwietnia 2016

Kontakt:
Paulina Łopatek– Koordynatorka
e-mail: p.lopatek@sfbcc.org.pl

*termin  może ulec drobnej zmianie

Nasze projekty