Region:
Logo
Logo
Region:

Projekty

#ebiznes Festiwal

Dynamika i nieograniczoność rozwoju Internetu to fakty niepodważalne i niosące za sobą różnorodnekonsekwencje. Wiedza na temat Internetu wciąż ewoluuje, stwarzaneprzezeń możliwościbiznesowesą w wielukwestiachdiametralnieinne od ichtradycyjnychram. Internet to prawdziwe pole do popisu dlaosóbelastycznych, nieustannierozwijającychsię i edukujących, poznającychnowe trendy i śledzącychsiecioweaktualności. Na baziespektakularnychsukcesówinternetowegobiznesu bez wahaniamożnastwierdzić, żeodpowiednipomysł, połączony z szybkością jegowdrożenia, przemyślaną strategią i umiejętnościami, może w niedługimczasieprzemienić się w serwis, przynoszącymilionowezyski. Rynek zgłaszapotrzeby, my wychodzimyimnaprzeciw. Tworząc #e-biznesfestiwalchcemy je zaspokoić, co z pewnością będziemiałoistotnyoddźwięk w przyszłości. Łączymyswoją elastyczność z niemierzalnympotencjałem Internetu i jegotematyką, organizując projekt nowoczesny i innowacyjnyzarazem. #e-biznesfestiwal to unikalnycyklspotkań edukacyjno-informacyjnych, prezentującychsposobywykorzystanianowych technologii do zaistnienia w sieci. Pierwszą edycją festiwalurządziłacyfra „3” – trzy dni szkoleń i trzyblokitematyczne: e-commerce, e-marketing i e-biznes (kilkanaściebezpłatnychszkoleń w ramachkażdego bloku).To praktycznawiedza, którą będziemożnaniezwłoczniezastosować i przetestować w rzeczywistości. Prelegenci to osoby aktywniedziałające w branżyinternetowej, kształtujące trendy w swoichdziedzinach, profesjonaliści z sukcesami.

[Slideshow "ebiznes" not found]
Nasze projekty