Region:
Logo
Logo
Region:

Projekty

Inteligencja Finansowa

Termin: listopad / grudzień

Projekt InteligencjaFinansowato cyklspotkań, dziękiktórymuczestnicybędąmieliokazję do zdobyciawiedzy w zakresiefinansów oraz inwestowania. Będzie to takżeogromnaszansa na kontakt z profesjonalistami w dziedzinie ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości.

Szkoleniaprowadzoneprzezspecjalistów w swoichdziedzinach, a takżewiedza i doświadczeniezaproszonychgości, pozwoląstudentom na odkryciewłasnychmożliwości i uruchomieniepokładówswojejwiedzyteoretycznej oraz rozwinięcieumiejętnościtradycyjnych i alternatywnychpomnażaniakapitału.

[Slideshow "if" not found]
Nasze projekty