Region: Płock
Logo
Logo
Region: Płock

Partnerzy

Partnerzy strategiczni

Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Biuro Karier Politechniki Warszawskiej (Płock)

Partnerzy

Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Biuro Karier Politechniki Warszawskiej (Płock)

Partnerzy medialni