Region: Poznań
Logo
Logo
Region: Poznań
Sponsor regionu:
Sponsor regionu:

Aktualności

25.09.2016

Koordynatorzy działów

Trzy działy kierowane przez trójkę dziewczyn. Swoimi wizjami przekonały członków
regionu do oddania głosów. Koordynatorką działu PR & Marketing została Anna Nowak,
za sprawy kadrowe odpowiadać będzie Martyna Strugińska – koordynatorka działu HR, a
projektami od strony finansowej zajmować się będzie Michalina Bielec – koordynatorka
działu Fundraising. Życzymy im powodzenia i czekamy na efekty pracy.