Region: Poznań
Logo
Logo
Region: Poznań
Sponsor regionu:
Sponsor regionu:

Projekty

Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości

Harmonogram:

16 marca – 31 marca  Etap I : 

17 kwietnia Etap II :

25 kwietnia Etap III: 


 

Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości to konkurs skierowany do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych. Jego celem jest zachęcenie młodych ludzi do pogłębiania swojej wiedzy ekonomicznej. Przez analizowanie case studies uczestnicy konkursu sprawdzą swoje umiejętności jako potencjalni managerowie oraz prezesi firm.

Konkurs kładzie nacisk na twórcze rozwiązywanie problemów poprzez pracę w grupach. Niezależnie od tego, jaką ścieżkę kariery przyjmie w przyszłości uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, to zetknięcie się z problematyką działalności gospodarczej firm, pozwoli mu zrozumieć znaczenie i przydatność wiedzy ekonomicznej we współczesnym świecie. 

W konkursie mogą brać udział zespoły liczące 3 uczestników oraz ich opiekun. Zgłoszenia zespołów reprezentujących daną szkołę może dokonywać wyłącznie dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony.

Harmonogram:

Zapisy. Rozwiązywanie case study (I etap – internetowy): 

Finał regionalny (II etap – regionalny): 

Finał ogólnopolski (III etap – ogólnopolski): 

Bądź na bieżąco: www.facebook.com/enzetpe

 

Nasze projekty