Region: Poznań
Logo
Logo
Region: Poznań
Sponsor regionu:
Sponsor regionu:

Projekty

Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości

Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości to projekt skierowany do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych. Jego celem jest zachęcenie młodych ludzi do pogłębiania swojej wiedzy ekonomicznej. Przez analizowanie case studies uczestnicy sprawdzą swoje umiejętności jako potencjalni managerowie oraz prezesi firm.

Projekt składa się z kilku etapów: prelekcji w szkołach, akademii przedsiębiorczości i konkursu. Kładziemy nacisk na twórcze rozwiązywanie problemów poprzez pracę w grupach. Niezależnie od tego, jaką ścieżkę kariery przyjmie w przyszłości uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, to zetknięcie się z problematyką działalności gospodarczej firm, pozwoli mu zrozumieć znaczenie i przydatność wiedzy ekonomicznej we współczesnym świecie.

Bądź na bieżąco: www.facebook.com/enzetpe

Nasze projekty