Region: Poznań
Logo
Logo
Region: Poznań
Sponsor regionu:
Sponsor regionu:

Aktualności

15.11.2017

Rekrutacja za nami!

Na początku października, a zatem na początku roku akademickiego nasza organizacja postanowiła wzbogacić swoje szeregi o nowe, otwarte na nowe wyzwania i zaangażowane osoby.

Rekrutacja rozpoczęła się wypełnianiem przez kandydatów formularzy internetowych, w których mieli oni wskazać swoje mocne i słabe strony, opisać swoje umiejętności oraz  motywację do zaangażowania się w pracę w organizacji. Poziom kompetencji oraz osobistej motywacji były bardzo ważnymi kryteriami  przy wyborze kandydatów do drugiego etapu rekrutacji. Następnie rozpoczęły się rozmowy kwalifikacyjne, które trwały tydzień. Rekruterzy pytali zarówno o kompetencje miękkie, jak również o chęć uczestnictwa w projektach organizowanych  przez SF BCC. Na tym etapie mogliśmy wyłonić już potencjalnych członków naszej organizacji. Po rozmowach osoby zaproszone do następnego etapu rekrutacji, czyli Assessment Center, miały możliwość zmierzenia się zarówno z samym sobą podczas wystąpienia publicznego, jak również z innymi kandydatami poprzez zadania grupowe i dyskusje.

Po wnikliwej ocenie przez asesorów najlepsze osoby zostały poinformowane o pozytywnym rezultacie rekrutacji. Każdy wstąpił do organizacji z głową pełną pomysłów oraz energią do działania. Obecnie wszyscy nowi członkowie zaangażowali się w realizację projektów organizowanych przez SF BCC.  Mamy nadzieję, że sukces jaki odnieśli w trakcie rekrutacji do organizacji przełoży się na ich motywację do działania dla wspólnego dobra.  Życzymy im powodzenia w realizacji zamierzonych celów oraz odwagi w stawianiu pierwszych kroków w środowisku biznesowym!