Region: Poznań
Logo
Logo
Region: Poznań
Sponsor regionu:
Sponsor regionu:

Aktualności

25.09.2016

Wybór zarządu

Po zaprezentowaniu swoich wizji, na drodze konkursu w głosowaniu został wyłoniony
nowy zarząd Regionu Poznań. Funkcję Przewodniczącego objęła Anna Baranowska.
Wspierana jest przez Aleksandrę Cymbaluk – Viceprzewodniczącą ds. finansowych oraz
Mateusza Michalaka – Viceprzewodniczącego ds. operacyjnych.
Co nas czeka w sezonie 2016/2017? Co kryje się pod hasłem poznańskiej
innowacyjności? Na te pytanie wkrótce dadzą nam odpowiedź.