Sukcesy

Nasze przekonanie o znaczeniu i atrakcyjności przedsiębiorczej postawy życiowej utwierdziły badania odnośnie kwestii prowadzenia własnej firmy wśród studentów szkół ekonomicznych w Polsce, które przeprowadziliśmy wspólnie z Ośrodkiem Badań Wyborczych.

Realizując nasze zamierzenia zainicjowaliśmy cykl konferencji w ośrodkach akademickich całego kraju, które poruszały problem świadomości i chęci posiadania własnej firmy przez młodych, dobrze wykształconych ludzi. „Chcę być prezesem własnej firmy” – tak brzmiało motto tego wydarzenia. Konferencje „Rendez-vous z przedsiębiorczością” pokazały, że działania na rzecz przedsiębiorczości wśród młodych ludzi powinny być kontynuowane i to na coraz większą skalę. Utwierdzili nas w tym zapraszani prelegenci ze świata nauki, biznesu i polityki m.in. Jacek Piechota – Minister Gospodarki, Krzysztof Pater – Wiceminister Pracy, dr Grzegorz Wojtowicz – członek Rady Polityki Pieniężnej, Dariusz Jacek Bachalski – Poseł na Sejm RP, Prezes JDJ Bachalski, a także szerokie grono rektorów uczelni wyższych.

Kolejnym krokiem w realizacji naszych głównych celów było powołanie inicjatywy, będącej wyrazem poparcia dla rozwoju przedsiębiorczości, rozumianej zarówno jako działalność gospodarcza, jak również ogólnie pojęta aktywność. Dlatego zainicjowaliśmy prace Konwentu Młodych – „Przedsiębiorczość Ponad Podziałami”. Na konferencji założycielskiej, która odbyła się 21 sierpnia 2002 roku w siedzibie BCC w Warszawie, przedstawiciele organizacji młodzieżowych wszystkich partii politycznych w obecności Marszałka Sejmu RP Marka Borowskiego, podpisali Deklarację Współpracy w ramach Konwentu Młodych. Idee przedsiębiorczości stały się platformą łączącą różne organizacje grupujące młodych ludzi. Wspólnie chcemy pracować i połączyć wysiłki tak, aby nasz głos dotarł do osób mających uprawnienia do poprawy sytuacji młodego pokolenia.

6 stycznia 2004 roku w Pałacu Lubomirskich w obecności prezesa BCC Marka Goliszewskiego Konwent Młodych został rozszerzony na 33 największe organizacje studenckie i młodzieżowe. W ramach Konwentu Studenckie Forum BCC zainicjowało ogólnopolski konkurs „Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości”. Podczas uroczystości zakończenia konkursu 21 lipca 2003 rokuw Sejmie RP studenci po raz pierwszy w historii polskiego parlamentaryzmu przekazali Marszałkowi Sejmu Markowi Borowskiemu i Wicepremierowi Jerzemu Hausnerowi własne projekty ustaw i petycje, ułatwiające zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.Dotychczas udało się zrealizować kilka z naszych postulatów, m.in. propozycję poszerzenia kręgu beneficjentów programu Pierwsza Praca, zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych oraz emisji w telewizji publicznej filmów w oryginalnej angielskiej wersji językowej (tylko z polskimi napisami).

27 września 2004 roku miała miejsce uroczystość zakończenia II edycji konkursu „Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości”. Tym razem aby dotrzeć jeszcze bliżej studentów zorganizowaliśmy 10 edycji regionalnych konkursu. W ramach II konkursu przedstawiliśmy Gospodarczy Plan Młodych, który zawiera kilkanaście propozycji związanych z rozwojem przedsiębiorczości w naszym kraju. Postulujemy m.in. wprowadzenie możliwości zdawania matury z przedsiębiorczości i ekonomii, szereg ułatwień w zakładaniu firm, ograniczenie korupcji wśród urzędników, zmiany w systemie przyznawania dotacji dla młodych bezrobotnych.

18 października 2004 roku na uczelniach całej Polski zainaugurowaliśmy działalność pierwszych 10 Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, które są miejscem rozwijania młodzieżowej przedsiębiorczości. Jest to największa inicjatywa akademicka ostatnich lat. Studenckie Forum BCC realizuje również m.in.: Festiwal Przedsiębiorczości BOSS , warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych połączone z konkursem na Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości (wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu), warsztaty dla bezrobotnych absolwentów. W roku 2005 zainicjowaliśmy Program Rozwoju Kadr Menadżerskich, którego celem było pozyskanie dla naszej Organizacji młodych i przedsiębiorczych osób oraz umożliwienie im zdobycia niezbędnego doświadczenia i rozwoju osobistego, aby w przyszłości nie miały jakichkolwiek problemów  z zainicjowaniem własnej działalności biznesowej.

Goście SF BCC

Dziś Studenckie Forum Business Centre Club to organizacja wciąż rozwijająca się. Bazując na doświadczeniach lat ubiegłych i jednocześnie wychodząc naprzeciw bieżącym oczekiwaniom naszych rówieśników stale udoskonalamy projekty już istniejące, a także tworzymy nowe t.j. Inteligencja finansowa, czy Strategie Najlepszych. W nasz kalendarz na stałe wpisała się już coroczna Gala Młodych Liderów, czy ciesząca się dużym zainteresowaniem Akademia Młodego Businessmana. Nie należy zapominać również o dziesiątkach inicjatyw regionalnych realizowanych każdego roku.

Magazyn SFBCC


Magazyn partnerski