Region: Toruń
Logo
Logo
Region: Toruń

Projekty

Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości

Termin: wiosna (co roku)

Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości to kilkuetapowy konkurs, mający na celu zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych tematyką biznesową, pobudzenie ich kreatywności i pomysłowości,  zachęcenie do proaktywności i wybierania dalszej drogi zawodowej związanej z kierunkami ekonomicznymi i szkołami zawodowymi. Konkurs pokazuje, jak ważne są lekcje przedsiębiorczości w szkole i jak można przeprowadzać je w interesujący i zachęcający do uczestnictwa sposób. Formuła konkursu kładzie nacisk na pracę zespołową, a dzięki studium przypadku, pozwala na wykorzystanie wiedzy teoretycznej do rozwiązywania realnych problemów, występujących w firmach.

Nasze projekty