Region: Trójmiasto
Logo
Logo
Region: Trójmiasto

Zespół

Mateusz Dębowski
Przewodniczący Regionu

Student pierwszego roku Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. W Regionie Trójmiasto koordynator ostatniej edycji projektu Young Business Festival. Służbowo związany z zespołem projektowym największej konferencji technologicznej w Europie Środkowo-Wschodniej gdzie odpowiada za tworzenie i wdrażanie polityki w zakresie marketingu.

Tomasz Grybko
Wiceprzewodniczący ds. Relacji Partnerskich

Student Prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Nigdy nie odmawia pomocy, zawsze stara się wprowadzić dobrą atmosferę w zespole. Jak na przyszłego prawnika przystało, jego zainteresowania to prawo, dobry styl, szybkie samochody oraz filmy o agencie 007.

Damian Chmielewski
Wiceprzewodniczący ds. Finansowych

W Studenckim Forum, podczas ostatniej edycji Festiwalu BOSS był Koordynatorem ds. Fundraisingu. Poza Fundacją student Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Gdańskim oraz Ambasador PZU. Zawsze chętny do pomocy, zazwyczaj działa z wcześniej założonym planem, nie lubi odkładania spraw na później. Dąży do osiągnięcia założonych celów i lubi zdrową rywalizację.

Firmy członków SF BCC

SF BCC zmienia życie, zmienia patrzenie na świat. To zarówno przygoda, jak i wyrzeczenie i jedno jest pewne – wyniesiesz z tej organizacji tyle, ile sam będziesz chciał. Oni wynieśli wystarczająco dużo, żeby skutecznie funkcjonować na rynku. Zobacz realne przykłady firm, do założenia których przyczyniła się nasza Fundacja!