Region: Trójmiasto
Logo
Logo
Region: Trójmiasto

Projekty

#ebiznes Festiwal

#e-biznes festiwal to bezpłatna konferencja prezentująca aktualne trendy w marketingu oraz zastosowania Internetu i nowych technologii w biznesie. Pierwsza edycja projektu odbyła się w 2011 roku. Od tego czasu w organizowanych przez nas wydarzeniach wzięło udział blisko 2500 osób. III edycja, która odbyła się w 2013 roku, przyniosła duże zmiany organizacyjne – festiwal z lokalnej, krakowskiej inicjatywy stał się ogólnopolską konferencją. W ubiegłym roku projekt odbył się w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.

Tematyka konferencji ściśle nawiązuje do aktualnych trendów w marketingu internetowym, a także obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii IT i nowych mediów w biznesie. Podczas każdej z trzech dotychczasowych edycji odbyło się blisko 30 różnorodnych wystąpień. Każdy dzień konferencji wypełniony jest merytorycznymi spotkaniami, przyjmującymi różne formy. W trakcie projektu odbywają się prezentacje i prelekcje prezentujące rozliczne zagadnienia i case studies. Rokrocznie w programie wydarzenia znajdują się warsztaty, szkolenia z praktycznych umiejętności, debaty i spotkania networkingowe.

Nasze projekty