Region: Warszawa
Logo
Logo
Region: Warszawa

Projekty

Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości

Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości to oryginalny projekt o zasięgu ogólnopolskim powstały z inicjatyw studentów aktywnie działających w Studenckim Forum Business Centre Club.
Jest on skierowany do uczniów szkół średnich i ukierunkowany na zdobycie wiedzy i kompetencji menadżerskich.
W przeciwieństwie do przeszłych 14-u edycji konkurs w tym roku składać się będzie z dwóch bloków tj. blok kreatywny i blok strategiczny oraz Wielkiej Konfrontacji finalistów z każdego regionu Polski.
Chcemy umożliwić młodszym kolegom bardziej świadomy start w kolejny etap swojego życia, zanurzając ich w świecie biznesu i wyposażając w przydatne, przedsiębiorcze umiejętności.

Koordynator projektu: Julia Bieńkowska

Kontakt:

j.bienkowska@sfbcc.org.pl

Nasze projekty