Region: Warszawa
Logo
Logo
Region: Warszawa

Projekty

Business Workout

Business Workout to cykl 3 warsztatów z doradztwa strategicznego w formie zespołowej pracy nad praktycznymi case’ami biznesowymi z zakresu marketingu, struktury organizacyjnej i finansów przedsiębiorstwa. Uczestnicy mają za zadanie wypracować strategię dla firmy, która natrafiła na problem, z którym menedżerowie nie potrafią poradzić sobie sami. Po zaprezentowaniu wypracowanej strategii uczestnicy otrzymują feedback od zawodowych doradców, którzy będą odgrywać zarząd firmy. Łączymy zaawansowaną wiedzę ekspercką z przydatnymi technikami z zakresu doradztwa strategicznego.

Koordynator projektu: Bartłomiej Płoszczyca

Kontakt:

b.ploszczyca@sfbcc.org.pl

Nasze projekty