Region: Warszawa
Logo
Logo
Region: Warszawa

Projekty

Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości

Organizowany rok rocznie konkurs, którego celem jest zachęcanie młodzieży szkolnej do pogłębiania swojej wiedzy ekonomicznej.

Uczestnicy konkursu (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) poprzez analizowanie case studies mogą sprawdzić swoje umiejętności jako potencjalni managerowie oraz prezesi firm. Konkurs kładzie nacisk na twórcze rozwiązywanie problemów poprzez pracę w grupach.

Jesteś zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu: j.zawada@sfbcc.org.pl

 

Nasze projekty