Region: Wrocław
Logo
Logo
Region: Wrocław

Projekty

Festiwal BOSS

Festiwal BOSS – nadchodzi XII edycja !

Festiwal jest corocznym wydarzeniem odbywającym się w głównych ośrodkach akademickich w Polsce. Ideą przedsięwzięcia jest promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi poprzez cykle szkoleń, warsztatów oraz wykładów. Prelegentami są znane i cenione osobistości związane ze światem biznesu, wybitni praktycy oraz specjaliści. Organizatorem Festiwalu jest Studenckie Forum Business Centre Club.


Cele Festiwalu BOSS:
• aktywizacja studentów, zachęcenie do inwestowania w siebie i swoją przyszłość oraz pomoc w rozwinięciu własnej działalności;
• zwiększenie świadomości młodego pokolenia przedsiębiorców poprzez prelekcje, szkolenia i warsztaty prowadzone przez profesjonalistów;
 stworzenie nowych sieci kontaktów biznesowych, dzięki towarzyszącym Festiwalowi imprezom networkingowym;
• integracja akademickiej społeczności Wrocławia oraz młodych przedsiębiorców.

Ponadto:
• promocja polskich biznesmenów i przedsiębiorców;
• uzupełnianie luki edukacyjnej na uczelniach;
 dziesiątki tysięcy osób zapoznane z marką Festiwalu BOSS.

Prelekcje odbywające się podczas XI edycji Festiwalu BOSS nawiązywały do jednego z poniższych modułów tematycznych:

• Biznes & StartUp

spotkania z ludźmi biznesu – zarówno z osobami o ugruntowanej pozycji jak i przedsiębiorcami dynamicznie rozwijającymi się na rynku –  z sukcesem prowadzący działalność w wybranym sektorze i w oparciu o własne doświadczenia przekazujący inspirujące podejście oraz wiedzę niezbędną młodym przedsiębiorcą do efektywnego działania. Głównymi zagadnieniami prowadzonych prelekcji, oprócz samego procederu zakładania firmy, będą m.in. kultura organizacyjna, fundraising, tworzenie biznes planu czy współpraca z aniołami biznesu.

• Menedżer 2.0.

XXI wiek przyniósł ze sobą wiele nowatorskich rozwiązań rewolucjonizujących sposób zarządzania jednostkami organizacyjnymi. Nowoczesny menedżer powinien ciągle udoskonalać funkcjonalne aspekty przedsiębiorstwa, np. zarządzanie zasobami ludzkimi, finansowymi, aktywami materialnymi. Moduł ten ma na celu zaprezentowanie współczesnych metod kierowania, odrzucając klasyczne koncepcje.

• HR & Rekrutacja

zapoznanie uczestników spotkań z problematyką pozyskiwania pracowników, zarządzania kadrami i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Natomiast z punktu widzenia pracodawcy należy także poszerzyć wiedzę na temat prawidłowo skonstruowanego CV, usług headhunterskich oraz metod poszukiwania talentów.

• Coaching & Rozwój

ludzkie, czyli wszystko na temat mentoringu, zdobywanie umiejętności miękkich oraz przeprowadzania skutecznych treningów personalnych.

• Marketing & Sprzedaż

skuteczna reklama, promocja oraz badania rynków są jednym z głównych czynników wpływających na wielkości przychodu. W jaki sposób zdobyć przewagę w sektorze przy użyciu technik nowoczesnej sprzedaży i nawiązać z klientami długoterminową relację?

• Finanse & Inwestycje

polityka finansowa to elementarna część biznesu. Odpowiednie sformułowanie celów inwestycyjnych umożliwi nam pozyskanie kapitału i osiągnięcie znacznej stopy zwrotu, lokując środki m.in. w akcje giełdowe, nieruchomości, waluty. Ponadto zadaniem przedsiębiorcy jest wybór adekwatnej do rodzaju działalności formy

• Doradztwo & Consulting

przy zwiększeniu skali działalności niezbędnym elementem będzie pomoc zewnętrznych podmiotów m.in. w zakresie: marketingu, sprzedaży, HR’u, rekrutacji i PR-u. W jaki sposób nawiązać taką współpracę? Na co należy zwrócić uwagę?

• PR & Social Media

firmy korzystają z różnych metod utrzymywania relacji z otoczeniem poprzez kreowanie marki, serwisy społecznościowe lub prowadzenie blogów. Warto poznać opinie doświadczonych praktyków oraz tajniki skutecznej działalności na polu PR.

• Inżynieria & Innowacje

wdrażanie nowatorskich rozwiązań wpływa na uzyskanie pozycji lidera w sektorze działalności. Innowacyjne technologie wykorzystywane w wielu branżach (np. IT, budownictwo, energetyka) wymagają rozwiniętej kreatywności a także umiejętności obserwacji zachodzących w otoczeniu zmian. 

BOSS we Wrocławiu
Oto, jak wyglądał Festiwal BOSS we Wrocławiu

  • W dniach 7-10 kwietnia 2014 r. miała miejsce we Wrocławiu XI edycja Festiwalu BOSS – Rozwój. Kariera. Sukces.
  • Kultowy już Festiwal zgromadził w stolicy Dolnego Śląska niemal 1600 uczestników.
  • 24 prelegentów przeprowadziło…
  • …21 unikalnych wykładów/warsztatów, dotyczących najważniejszych elementów biznesu.
  • Partnerem strategicznym regionu wrocławskiego został operator sieci komórkowej Mobile Vikings.
  • Przy współpracy z EMPIRIAFilm powstał materiał promujący XI edycję Festiwalu:

                -> https://www.youtube.com/watch?v=-axWnULoPDo

Gośćmi specjalnymi XI edycji we Wrocławiu byli:

Frank Bekkers:

Analityk i przedsiębiorca, który w niespełna 4 lata zrewolucjonizował belgijski rynek telekomunikacyjny. W 2009 roku założył firmę Mobile Vikings, która wchodzi w skład grupy VikingCo. Niecodzienne i innowacyjne podejście do branży wirtualnych operatorów komórkowych (WVNO)pozwoliło marce na podbicie nie tylko belgijskiego, ale również polskiego rynku.


Jakub Benke:

W latach 2000-2012 był prezesem polskiego oddziału domu mediowego Starcom MediaVest Group. Benke uchodził za jednego z czołowych specjalistów w dziedzinie mediów reklamowych, był m.in. pierwszym w historii polskim jurorem na międzynarodowym konkursie Cannes Media Lions. 3 lata później został szefem niewielkiej firmy lotniczej i zaczął pracowaćjako zawodowy pilot. Zarządzana przez niego spółka Blue Jet ma już 11 samolotów i z rocznymi przychodami przekraczającymi 100 mln złotych jest największym w Europie Wschodniej przewoźnikiem czarterującym odrzutowce biznesowe.