Region: Wrocław
Logo
Logo
Region: Wrocław

Projekty

Biznes Junior

Biznes Junior to jeden z najnowszych projektów SF BCC, skierowany do najmłodszych. Celem projektu jest propagowanie przedsiębiorczości wśród uczniów szkół podstawowych. Członkowie naszej organizacji odwiedzają starsze klasy w szkołach podstawowych, aby w kreatywny sposób przekazywać im wiedzę o biznesie. Dzieci mogą dowiedzieć się co to jest reklama, marketing, jak inwestować lub grać na giełdzie. Włączamy dzieci do wspólnej nauki przez zabawę, najmłodsi mają okazję do stworzenia własnej firmy, jej logo, czy reklamy.


Aby zachęcić dzieci do pracy, korzystamy z kreatywnych rozwiązań w pedagogice, przewidujemy również nagrody dla najbardziej nowatorskich rozwiązań.


Na lekcjach z Biznes Junior nie sposób się nudzić!
 


mail ogólnopolski: biznesjunior@sfbcc.org.pl

Koordynator Regionu Wrocław:
Anna Makohon
a.makohon@sfbcc.org.pl
tel. 530 284 934

Partnerzy:
Partner Ogólnopolski – Preston Publishing
Patronat medialny – czasdzieci.pl, e-szkrab.pl  • Nasze projekty