Region: Wrocław
Logo
Logo
Region: Wrocław

Projekty

Dzień Sukcesu!

Dzień Sukcesu! to edycja projektu, który dla jego uczestników ma być wyraźnym przyspieszeniem dla ich kariery zawodowej. Świadomi luki edukacyjnej z efektami, której muszą zmagać się studenci, chcemy zaproponować im projekt, który zmieni ich podejście do życia, czego efektem będą sukcesy i szeroko rozumiany rozwój osobisty uczestników. Uważamy, że dzięki spotkaniom z coachami, praktykami i specjalistami z dziedzin niezbędnych w zawodowym spełenieniu uda nam się nauczyć studentów skutecznej komunikacji, osiągania celów, planowania własnej kariery czy też odkrywania własnego potencjału. Głównym celem projektu jest uświadomienie jego uczestnikom, że to jak wygląda nasze życie zależy tylko od nas, a sukcesy są efektem przemyślanych działań. W trakcie wydarzenia nasi prelegenci udzielą wielu praktycznych wskazówek, które jeśli będą systematycznie wdrażane, mogą zmienić życie każdego na dużo lepsze!

Dla uczestników przewidzieliśmy trzy bezpłante prelekcje poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu rozwoju osobistego, motywacji, coachingu, planowania własnej kariery czy skutecznej komunikacji. Projekt odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jednak do wzięcia w nim udziału zapraszamy wszystkich wrocławskich studentów.  Nauczymy Cię tego, czego nie nauczy Cię żadna uczelnia!

  • Nasze projekty