28.03.2020

Już za kilka miesięcy wybierzemy nowego Prezesa Zarządu Fundacji SF BCC!

27 lutego 2020 roku oficjalnie został ogłoszony konkurs na kandydata na Prezesa Zarządu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club.

Wraz z końcem kadencji obecnej Prezes Beaty Dzidzińskiej zostaje zakończona praca całego Zarządu, czyli wszystkich obecnych Wiceprezesów (Dyrektorów).

Działalność w Zarządzie SF BCC to wyjątkowa możliwość zdobycia cennej wiedzy, doświadczenia, kompetencji i relacji, które są niezbędne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Zgodnie z art. 2 „Zasad i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na Prezesa Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club” kandydat może być student lub absolwent polskiej uczelni wyższej, który spełnia następujące warunki:

  • współpracuje z Fundacją, jest członkiem Regionu lub Centrali,
  • posiada co najmniej dwuletni staż działalności w jednostkach organizacyjnych lub organach Fundacji albo udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu projektami,
  • nie był karany za umyślne przestępstwo lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

Jakie dokumenty musi złożyć kandydat?

  1. CV potwierdzające pkt. 2.
  2. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub za umyślne przestępstwo skarbowe (skan),
  3. wizję funkcjonowania Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club (od dnia 1 września 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2023 roku),
  4. CV kandydatów na wiceprezesów, jeśli kandydat na Prezesa takich będzie posiadał,
  5. rekomendacje (fakultatywnie).

Zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy przesłać do 15 maja 2020 roku do godziny 22:00 na adres e-mail WystartujJuzDzis@sfbcc.org.pl, a w tytule wpisać ,,Zgłoszenie kandydatury na Prezesa Zarządu Fundacji SF BCC”.

Już 31 maja 2020 roku, w ramach Konwentu ewaluacyjnego odbędzie się Zjazd Wyborczy, który wyłoni kandydata na Prezesa Zarządu Fundacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału!


Magazyn SFBCC


Magazyn partnerski