Region: Katowice
Logo
Logo
Region: Katowice

Projekty

Inteligencja Finansowa

Inteligencja Finansowa to projekt o ogólnopolskim zasięgu, który kreowany jest cyklicznie od kilkunastu lat przez członków naszej Fundacji. Jego tematyka opiera się na wiedzy z szeroko rozumianego świata finansów.

Projekt skierowany jest do studentów, a także wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką finansową, które dodatkowo chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Nadrzędnym celem twórców projektu jest zwiększenie świadomości pieniądza i pokazanie odbiorcom projektu jak najefektywniej wykorzystać ich potencjał.

Inteligencja Finansowa to wydarzenie, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji wyjątkowych osób z świata finansów, a dodatkowo wykorzystać zebraną wiedzę podczas praktycznych warsztatów.

Nasze projekty