Region: Katowice
Logo
Logo
Region: Katowice

Zespół

Adam Niespor

Przewodniczący Regionu

a.niespor@sfbcc.org.pl

Izabela Lesiewicz

Wiceprzewodnicząca Regionu

i.lesiewicz@sfbcc.org.pl

Maciej Myszor

Koordynator Działu Fundraising

m.myszor@sfbcc.org.pl

Agnieszka Bartniczek

Koordynatorka Działu Public Relations

a.bartniczek@sfbcc.org.pl

Wiktoria Dziaduła

Koordynatorka Działu Human Resources

w.dziadula@sfbcc.org.pl

Wojciech Graf

Koordynator Działu IT

w.graf@sfbcc.org.pl

Natalia Bauć

Koordynatorka projektu Przedsiębiorcza Kobieta

n.bauc@sfbcc.org.pl

Katarzyna Łataś

Koordynatorka projektu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości

k.latas@sfbcc.org.pl

Izabela Leonarcik

Koordynatorka projektu Marketing Szyty na Miarę

i.leonarcik@sfbcc.org.pl

Szymon Walter

Koordynator Festiwalu Boss

s.walter@sfbcc.org.pl

Firmy członków SF BCC

SF BCC zmienia życie, zmienia patrzenie na świat. To zarówno przygoda, jak i wyrzeczenie i jedno jest pewne – wyniesiesz z tej organizacji tyle, ile sam będziesz chciał. Oni wynieśli wystarczająco dużo, żeby skutecznie funkcjonować na rynku. Zobacz realne przykłady firm, do założenia których przyczyniła się nasza Fundacja!