10.10.2014

Konwent – czyli to, co SFowicze lubią najbardziej
W dniach 26-28 września 2014 r. odbył się Konwent Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club
w Kielcach, w którym wzięli udział przedstawiciele Regionów oraz Centrali Fundacji.
Zorganizowany przez członków Regionu Kielce zjazd Zarządów Regionów w ostatni weekend września br. został uroczyście otwarty przez Prezesa Fundacji Łukasza Wawaka, Kanclerza Loży Świętokrzyskiej BCC Pana Andrzeja Mochonia, poprzedniego Prezesa oraz obecnego Prezesa Fundacji Polska Innowacyjna Sławomira Olejnika, oraz przez Partnera Konwentu – przedstawiciela PZU, Pana Łukasza Trzeszczkowskiego.
 W obradach zjazdu wzięło udział około trzydziestu młodych liderów, aby wspólnie wypracowywać
strategie działania na najbliższy rok akademicki. W ciągu niecałych trzech dni odbyło się kilkanaście
paneli dyskusyjnych, podczas których poruszone zostały między innymi takie tematy, jak kształt trzech
największych projektów Fundacji – Festiwalu BOSS, konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości
i Przedsiębiorczej Kobiety. W czasie Konwentu zostały podjęte również ustalenia dotyczące przyjęcia
nowego modelu finansowego, według którego będą prowadzone rozliczenia finansowe Fundacji,
wdrożenia strategii rozpoczynającej się rekrutacji, oraz formuły jednego z trzech podstawowych
projektów – Biznes Junior.
W przerwach między dyskusjami członkowie Konwentu wzięli udział w szkoleniach przygotowanych
przez Partnerów. Tematem przewodnim szkolenia, które w imieniu głównego partnera Studenckiego
Forum – PZU – poprowadził Pan Łukasz Trzeszczkowski, był leadership. Prelekcja Pani Iwony Barszcz
z Banku Gospodarstwa Krajowego poświęcona została tematyce pożyczek i korzyściom, jakie może nieść
zaciąganie tego typu zobowiązań finansowych. Trzecim szkoleniem, w którym wzięli udział uczestnicy
Konwentu był warsztat poprowadzony przez Panów Dariusza Jasińskiego oraz Bartłomieja Dulębę,
właścicieli firmy Intensiver, mówiący o najskuteczniejszych metodach promowania własnej marki
w Internecie.
Podczas wrześniowego Konwentu zapadły również kluczowe decyzje dotyczące nowego Zarządu
Fundacji. Odbyło się głosowanie na kandydatów na Wiceprezesów – niemal jednogłośnie zostały nimi
wybrane dwie przedsiębiorcze kobiety: Magdalena Kopaczyk, która odtąd odpowiada za kwestie
operacyjne, i Justyna Godlewska, której powierzono funkcję Dyrektora Finansowego Fundacji. Tego dnia
został wybrany także nowy menadżer listopadowej Gali Młodych Liderów – Jakub Grzegółka,
przewodniczący Regionu Kielce.
Pomimo obszernego programu merytorycznego Konwentu Przewodniczących, nie zabrakło również
czasu na integrację członków organizacji.  Po raz pierwszy odbył się Turniej Bilardowy o Puchar Prezesa
Fundacji, którego zwycięzcą został Radosław Kozioł, menadżer Festiwalu BOSS. Członkowie SF BCC wzięli
również udział w oficjalnym „after party” zorganizowanym wraz z Centrum Nauki i Biznesu „Żak”
w klubie Kosmos. Każdy z członków Konwentu otrzymał także koszulkę lub bluzę z mottem Fundacji.
Partnerami kieleckiego Konwentu byli: PZU, Loża Świętokrzyska BCC, Politechnika Świętokrzyska, Empik
School, Intensiver, Carla Catering, CNiB „Żak” oraz portal Studiuje.eu.
Podsumowując, Konwent Przewodniczących w Kielcach to kilkanaście paneli dyskusyjnych, wystąpienia
zaproszonych gości, prezentacje, szkolenia, a przede wszystkim decyzje podjęte przez zespół młodych
ludzi, które wkrótce wpłyną na działalność i wizerunek Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club
w roku akademickim 2014/2015.
Magazyn SFBCC


Magazyn partnerski