28.05.2018

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Studenckich

Liderzy dziewięciu największych organizacji studenckich podpisali Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Studenckich (OPOS). Tym samym zastąpiło ono porozumienie podpisane w 2016 roku.

Idea OPOSu obejmuje wspólne działania na rzecz środowiska akademickiego i łączenie sił podczas propagowania dodatkowej aktywności wśród studentów. Jednym z głównych celów porozumienia jest okazja do wymiany opinii i dzielenia się doświadczeniem pomiędzy organizacjami, a także nawiązania współpracy i podejmowania wspólnych inicjatyw.

Po pierwszym spotkaniu w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Studenckich widziałam takie trzy podstawowe cele działania: zacieśnienie współpracy między organizacjami studenckimi, promowanie dodatkowej aktywności wśród studentów oraz po prostu, że razem możemy więcej. Dzisiaj, kiedy jesteśmy po podpisaniu Porozumienia, wraz z ośmioma innymi organizacjami, mamy już postawione pierwsze cele i wierzę, że będziemy je sukcesywnie realizować. – mówi Beata Dzidzińska, Prezes Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club.

Dokument podpisali przedstawiciele 9 największych organizacji studenckich w Polsce – Akademickiego Związku Sportowego, BEST Warszawa, The European Law Students’ Association (ELSA), Erasmus Student Network, AIESEC, AEGEE-Warszawa, Media and Youth, Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IMFSA-Poland.

Przed organizacjami, które zawarły porozumienie czeka wiele wyzwań i wspólnych celów do osiągnięcia. Wszystko po to, aby zabrać wspólny głos w sprawach istotnych dla środowiska akademickiego oraz działalności społecznej. Niezależnie od misji, wszyscy działamy na rzecz otoczenia i społeczeństwa. Jako OPOS wierzymy, że nasze organizacje łączy i różni tak samo wiele – dlatego za cel postawiliśmy sobie współpracę bazującą na wymianie wiedzy, doświadczeń i pomysłów. Chcemy łączyć aktywnie działających studentów, żeby wspólnie kształtować otaczającą nas rzeczywistość, wspierać swoje działania i zachęcać młodych, by rozwijali siebie i lokalne środowisko. Wiemy, że młodzi mają niesamowitą pasję i energię do tego, żeby realizować to, w co wierzą – a razem możemy mieć jeszcze większy wpływ! – mówi Karolina Gruszczyk, Head of Public Relations AIESEC Polska.

Zawarcie porozumienia, mimo szeregu wyzwań, które stoją przed studentami, jest także pełne korzyści dla poszczególnych organizacji, które wspólnymi siłami mogą osiągnąć znacznie więcej. Najważniejszą korzyścią wynikającą z porozumienia jest fakt, że przestajemy traktować się jako konkurencję. Dzięki tej nieformalnej do tej pory działalności w OPOS zaczęliśmy współpracować, dzielić się doświadczeniem, pomagać sobie nawzajem i to właśnie ta sprawniejsza komunikacja, poczucie wspólnego interesu i zdolność podejmowania nawet najmniejszych wspólnych inicjatyw stanowi najistotniejszą zaletę i siłę porozumienia. – mówi Jan Kopeć, Prezydent ELSA Poland.

Magazyn SFBCC


Magazyn partnerski