17.06.2016

OPOS – podpisanie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Studenckich

Liderzy 9 największych i najprężniej działających organizacji studenckich w Polsce – Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club, AIESEC in Poland, AZS Akademicki Związek Sportowy, AEGEE-Warszawa, ELSA Poland, ESN Poland, IFMSA-Poland, MaY oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów, mając na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy grupami najaktywniejszych studentów postanowili zawrzeć Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Studenckich.

Porozumienie powstało ze względu na wspólną chęć działania, dążenia do wspólnego stanowiska w sprawach istotnych do środowisk studenckich, a także ze względu na niepokojące wydarzenia z ostatnich miesięcy.

Wierzymy, że to dopiero początkiem szerszej współpracy różnych środowisk studentów, zmierzającej do realizacji wspólnych celów.

Magazyn SFBCC


Magazyn partnerski