12.09.2014

Uroczyste przekazanie sterów Fundacji SF BCC

W ubiegłą sobotę (06.09.2014), w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, gdzie mieści się siedziba Fundacji Studenckie Forum Busienss Centre Club odbyło się spotkanie oficjalnie kończące kadencję Prezesa Fundacji – Sławomira Olejnika, który to przekazał stery Fundacji wcześniejszemu Wiceprezesowi, a od pierwszego dnia września nowemu Prezesowi Fundacji – Łukaszowi Wawakowi.

Część oficjalna spotkania poświęcona była podsumowaniu dwuletniej kadencji oraz nakreśleniu planów tej właśnie się rozpoczynającej. W czasie spotkania głos zabrali wspomniani powyżej prezesi oraz menadżerowie dwóch projektów – Sebastian Moc (Festiwal BOSS 2014) oraz Karol Gloc (Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości). Głos zabrał również założyciel i pierwszy Prezes Fundacji – Dariusz Żuk, który podziękował Sławomirowi Olejnikowi za przewodzenie Fundacji w zakończonej kadencji oraz złożył na ręce nowo wybranego na niniejszą funkcję Łukasza Wawaka gratulacje.

W czasie spotkania wręczono również podziękowania dla pana Mieczysława Stoczewskiego, który aktywnie uczestniczy w życiu Fundacji, służy wsparciem oraz pomocą merytoryczną członkom SF BCC. W spotkaniu wzięli udział liczni byli i obecni członkowie Fundacji m.in. Paweł Stańczuk, poprzednik Sławomira Olejnika  oraz przyjaciele Fundacji wpierający jej działania. Uroczysty poczęstunek dla wszystkich zgromadzonych zwieńczył spotkanie, stwarzając możliwość do lepszego poznania się osób związanych z Fundacją w ciągu ostatnich lat.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Magazyn SFBCC


Magazyn partnerski