30.01.2018

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu 2018

Dostojni i eleganccy goście, podniosła atmosfera, monumentalne wnętrza Opery Narodowej, a to wszystko za sprawą Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu, która odbyła się 27 stycznia w Warszawie. Na scenie zostali uhonorowani najlepsi przedsiębiorcy z całej polski, osoby szczególnie zaangażowane w działalność społeczną, a także dwie wybitne osobistości.

Galę otworzył wyjątkowy koncert wybitnej mezzosopranistki Małgorzata Walewskiej przy akompaniamencie Orkiestry Filharmoników Śląskich z Katowic.

Rozdanie nagród poprzedziła przemowa prezesa Business Centre Club, Marka Goliszewskiego, który nawiązał do bieżącego stanu rozwoju gospodarki:

„Drodzy Państwo, Wstrzemięźliwość inwestycyjna przedsiębiorców związana jest też z pytaniem „Jak dalej?” Czy rozwijamy kapitalizm rynkowy, czy centralizm państwowy? Premier w swoim exposé zaznaczył: „rząd jest od rządzenia, nie od administrowania”. Tak. Ale nie może być graczem rynkowym. To zabija konkurencję i rozwój. O produkcji musi decydować konsument, nie urzędnik. W ubiegłym roku SSP wykupiły przedsiębiorstwa prywatne za 17 mld zł. Sejm ograniczył rynki sektora prywatnego: Farmacja, energetyka, handel ziemią. Dziś do państwa należy 17 spośród 50 największych firm w Polsce. To państwu banki udzieliły 57 mld zł pożyczek, a firmom prywatnym niecałe 6. Na tym tle diamentem świeci EBInwest., który zaangażował w polski biznes tylko w ub. roku aż 24 mld zł. Dziękujemy dziś za to naszą Nagrodą Specjalną jego prezesowi Wernerowi Hoyerowi. Do tej pory wzrost gospodarczy napędzany był głównie wydatkami publicznymi – konsumpcją, zasilaną transferami społecznymi. Po drugiej wojnie światowej podobną  drogą poszły za radami Lorda Keynesa: USA, Japonia, Korea Południowa. Porzuciły ją jednak w latach 70-tych,  gdy zaczęły wpadać w zadłużenie. W październiku ub.r. MFW podał, że Polska ma największy w Europie przyrost długu i deficytu. Temu musimy zaradzić!”

 Na scenie kilka słów do przedsiębiorców wygłosił również minister rozwoju Jerzy Kwieciński, a także podsekretarz stanu w Ministrze Finansów Leszek Skiba.

Laureatami Diamentów do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu zostało 25 przedsiębiorstw z całej polski. Otrzymali je finaliści z lat poprzednich, którzy utrzymali lub wzmocnili pozycje swoich przedsiębiorstw na rynku. Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu 2017 otrzymało 10 firm, a wśród nich znalazły się takie jak Fargotex sp. z o.o. , Metal Union sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA, DCT Gdańsk SA, Betamed SA czy Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Gala Business Centre Club to również uhonorowanie osób zmniejszających nierówności społeczne, propagujących koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, a także działających charytatywnie. Tegorocznymi laureatami Medalu Solidarności Społecznej zostali Włodzimierz Chwalba – prezes firmy Metal Union, Władysław Grochowski -prezes firmy Arche oraz Fundacja Polsat.

Ostatnim przyznawanym wyróżnieniem tego wieczoru była Nagroda Specjalna Business Centre Club, której laureatami zostały dwie wybitne osobistości: Werner Hoyer, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego – za wsparcie, w latach 2012-2016, polskiej gospodarki oraz przedsiębiorców kwotą ponad 25 miliardów euro kredytów, oraz profesor Norman Davies – za dawanie Polakom drogowskazów na przyszłość badaniem historycznych sukcesów i porażek Polski.

 Sobotni wieczór uświetniła także licytacja dzieł sztuki oraz pokaz Miss Egzotica w strojach Violi Piekut.

Magazyn SFBCC


Magazyn partnerski