20.11.2017

Zjazd Koordynatorów Projektów
W drugiej połowie listopada w Warszawie odbył się kolejny Zjazd Koordynatorów Projektów Studenckie Forum Business Centre Club. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w szkoleniu poprowadzonym przez specjalistę z Grupy PZU Kariera, które miało miejsce w PZU Tower.
Nasi Koordynatorzy zdobywali wiedzę na temat sprawnego zarządzania projektami oraz radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach podczas ich realizacji. Nie obyło się także bez rozmów na temat planów na najbliższy rok dotyczących Najlepszych Zajęć z Przedsiębiorczości, Biznes Juniora oraz Festiwalu BOSS.
Zjazd był również wspaniałą okazją do integracji oraz zawarcia nowych znajomości z członkami SF BCC z innych regionów.
Po czasie spędzonym z naszymi Koordynatorami, jesteśmy pewni, że przyszłoroczne projekty zostaną zorganizowane na najwyższym poziomie.

z2

z3

z4

z5

z6

z7

z8

z9

z10

z11

z12

z13

Magazyn SFBCC


Magazyn partnerski