Młodzież w działaniu – wymiana Polsko – Hiszpańska

Międzynarodowa inicjatywa pt. Młodzi dla przedsiębiorczości odbyła się w Krakowie. W projekcie wzięło udział 20 uczestników z Polski i Hiszpanii zrzeszonych bądź współpracujących z organizacją Movimiento a la Autosuficiencia i Fundacją Studenckie Forum Business Centre Club, która realizowała.

Tematyka projektu jest skoncentrowana wokół zagadnień rozwoju osobistego, przedsiębiorczości i walce z bezrobociem wśród młodzieży .

Celem projektu jest zapoznanie się z warunkami na rynku pracy dla osób młodych w krajach organizacji; wymiana wiedzy dotyczącej przeciwdziałaniu bezrobociu wśród młodzieży; pozyskiwanie doświadczenia poprzez pracę wolontariacką i w organizacjach non profit; wymiana doświadczeń z przedsiębiorczości i rozwoju osobistego oraz zapoznanie sie ̨ z różnicami kulturowymi w Polsce i Hiszpanii.

Zrealizowane projekty