Poznaj FOREX

Wraz z firmą GlobalFX w województwie Mazowieckim, szkolimy pracujących studentów, którzy otrzymują od nas specjalistyczną wiedzę na temat rynku instrumentów pochodnych. Szkolenia nie będą pokazywać metody, jak zdobyć milion w tydzień, ponieważ jest trudne, ale pozwolą każdemu na oswojenie się z ryzykiem, jego zrozumienie i sprawdzenie działania rynku w praktyce.

Program potrwa do końca 2009 roku.

Program szkoleń obejmuje:
- zarządzanie z ryzykiem,
- rynek walutowy,
- zarządzanie długami (pasywami),
- aspekty prawne zarządzania finansami,
- seminarium egzaminacyjne i egzamin (poświadczony certyfikatem).

Zrealizowane projekty