Region: Nowy Sącz
Logo
Logo
Region: Nowy Sącz

Projekty

Festiwal BOSS

Termin: 31.03 – 01.04.2016r.

Ogólnopolski Festiwal Przedsiębiorczości organizowany w miastach wojewódzkich całej Polski. Skierowany jest przede wszystkim do osób studiujących.

BOSS realizowany jest w trakcie 3 do 7 dni szkoleń, wykładów, prelekcji na kilku uczelniach w każdym Regionie. Każdegodniaodbywająsiętematycznespotkaniaprowadzoneprzezprofesjonalnychtrenerów i szkoleniowców.

Głównym celem Festiwalu jest propagowanie przedsiębiorczości, giach w każdym Regionie. Każdego ale także wzbudzanie i podtrzymywanie zainteresowania studentów rozwojem w zakresie przedsiębiorczości, w tym inspirowanie i motywowanie do założenia samodzielnej i profesjonalnej działalności gospodarczej.

[Slideshow "boss" not found]
Nasze projekty