Projekty

Tworzymy wydarzenia dla osób głodnych wiedzy

Festiwal boss

Wydarzenie, na którym doświadczeni prelegenci inspirują do wzięcia „Bardzo Odpowiedzialnego Startu w Samodzielność”, motywują do podejmowania nowych wyzwań i inicjatyw, a także pobudzają do kreatywnego myślenia i proaktywnego podejścia. Dzięki Festiwalowi wskazujemy młodym ludziom drogi rozwoju kariery i zdobywania doświadczenia.

Festiwal boss

Przedsiębiorcza kobieta

Projekt stworzony z myślą o kobietach, które pragną się rozwijać, zdobywać nowe umiejętności oraz czerpać inspirację od osób, które osiągnęły już sukces w biznesie. Pomagamy im budować nowe kompetencje, inspirować do podejmowania wyzwań – nie tylko w sferze biznesu.

Przedsiębiorcza kobieta

Business Workout

To cykl warsztatów z doradztwa strategicznego w formie zespołowej pracy nad praktycznymi case’ami biznesowymi z zakresu marketingu, struktury organizacyjnej i finansów przedsiębiorstwa. Każde spotkanie to trzygodzinna symulacja realnego problemu, z którym muszą się zmierzyć uczestnicy. Po zaprezentowaniu wypracowanej strategii zespoły otrzymują feedback od zawodowych doradców, którzy odgrywają rolę zarządu firmy.

Business Workout

Biznes Junior

Projekt dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, gdzie praktykujemy naukę poprzez zabawę. Składa się z prelekcji, warsztatów, konkursów i gier edukacyjnych, gdzie dzieci mogą uczyć się podstaw ekonomii i przedsiębiorczości w formie dostosowanej do ich wieku.

Biznes Junior

Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości

NZP jest konkursem skierowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych. Polega on na rozwiązywaniu studiów przypadku (case studies) – problemów, z którymi stykają się przedsiębiorcy w realiach biznesowych. Położenie nacisku na pracę zespołową dodatkowo przybliża konkurs do codzienności życia gospodarczego, w którym, aby wygrać, należy wykazać się kreatywnością oraz umiejętnością efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy ekonomicznej.

Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości

We Do IT

Projekt skierowany do młodych osób związanych z branżą IT. Wydarzenie ma formę warsztatowo-konkursową. Zespoły uczestników tworzą innowacyjne produkty i konsultują swoje pomysły z ekspertami z dziedziny finansów, prawa, technologii i marketingu, by na Gali Finałowej zaprezentować przed jury swoje autorskie rozwiązanie. Najlepszy team ma możliwość wprowadzenia swojego produktu na rynek!

We Do IT

Biznes Po Męsku

Projekt skierowany do mężczyzn, którzy chcą budować swoją sieć kontaktów i osiągać kolejne cele związane z karierą i biznesem. To wydarzenie, które daje przestrzeń do zdobywania wiedzy. Inspiruje, motywuje młodych przedsiębiorców i tych, którzy dopiero chcą otworzyć własny biznes.

Biznes Po Męsku

Inteligencja Finansowa

Event, który powstał z myślą o inwestowaniu. Stworzony dla osób, które chcą poznawać świat finansów – zachęca do zagłębienia się w tematykę zarządzania ryzykiem, budowania portfela inwestycyjnego, psychologii inwestowania, biznesu oraz giełdy.

Inteligencja Finansowa

Gala Młodych Liderów

To okazja do spotkania najbardziej zaangażowanych członków SF BCC z całej Polski, godnych naśladowania liderów i przedsiębiorców, a także partnerów i przyjaciół Fundacji. Tego wieczoru doceniamy osoby wyróżniające się swoim zaangażowaniem w szerzeniu postaw przedsiębiorczych oraz realizujących wyjątkowe pomysły i projekty.

Gala Młodych Liderów