Region: Płock
Logo
Logo
Region: Płock

Projekty

Biznes Junior

Business Junior to jeden z  projektów SF BCC, skierowany do najmłodszych. Celem projektu jest propagowanie przedsiębiorczości wśród uczniów szkół podstawowych. Członkowie naszej organizacji odwiedzają starsze klasy w szkołach podstawowych, aby w kreatywny sposób przekazywać im wiedzę o biznesie. Dzieci mogą dowiedzieć się co to jest reklama, marketing, jak inwestować lub grać na giełdzie. Włączamy dzieci do wspólnej nauki przez zabawę, najmłodsi mają okazję do stworzenia własnej firmy, jej logo, czy reklamy.

Aby zachęcić dzieci do pracy, korzystamy z kreatywnych rozwiązań w pedagogice, przewidujemy również nagrody dla najbardziej nowatorskich rozwiązań.

Na lekcjach z Business Junior nie ma nudy! 

Koordynatorka projektu:

Aleksandra Lasocka
a.lasocka@sfbcc.org.pl

Nasze projekty