Region: Płock
Logo
Logo
Region: Płock

Projekty

Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości

Konkurs Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości pokazuje, jak cenna może okazał się wiedza zdobywana na Podstawach Przedsiębiorczości w szkołach, a także podczas samodzielnej nauki. W naszym zamyśle chcielibyśmy pokazać, że najbardziej istotna jest pomysłowośd, która wsparta podstawowymi narzędziami i modelami ekonomicznymi prowadzi do najcenniejszych rozwiązao. Chcemy także pokazać jak może wyglądać przedmiot uczący podstaw Przedsiębiorczych.

Zachęcamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie który pozwala pogłębić wiedzę ekonomiczną oraz zdobyć wspaniałe nagrody.

Cele konkursu:

– kształtowanie postawy przedsiębiorczego człowieka,

– rozwój umiejętności interpersonalnych,

– przybliżanie reali biznesowych,

– zdobywanie wiedzy przez doświadczenie (opracowywanie rozwiązań napotkanych problemów).

Finał konkursu

Zwycięzcy wojewódzkich finałów spotkają się w Łodzi na finale ogólnopolskim. Finał odbędzie się na jednej z prestiżowych uczelni w Łodzi. Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie finałowego studium przypadku, który zostanie oceniony przez Panel Oceniający. W jego skład będą wchodzić m.in. profesorowie ekonomii oraz praktycy świata biznesu.

Korzyści dla licealistów z przystąpienia do programu:

1. Praktyki w wybranych firmach

2. Spotkanie z prezesem zarządu

3. Udział w bezpłatnych szkoleniach

4. Możliwość zostania Ambasadorem konkursu NZP

5. Pomoc w realizacji biznesu planu

Korzyści dla szkół ponadgimnazjalnych z przystąpienia do programu:

1. Bezpośredni kontakt z wybitnym osobistościami świata biznesu, nauki i życia publicznego

2. Możliwość korzystania z opracowanego raportu / publikacji

3. Wpływ na przyszłość zajęć z Podstaw z Przedsiębiorczości

4. Umocnienie prestiżu szkoły 

 

Koordynatorka  projektu:

Milena Podlińska
793 693 415
m.podlinska@sfbcc.org.pl

Nasze projekty