Region: Toruń
Logo
Logo
Region: Toruń

Partnerzy

Partnerzy strategiczni

Business Centre Club Loża Toruńska

Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika WNEiZ

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, jako pierwsza publiczna instytucja edukacyjna w Polsce otrzymał prestiżową akredytację biznesową AACSB.

 

W procesie kształcenia Wydział podejmuje ciągłe działania mające na celu doskonalenie procesu dydaktycznego oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności naukowych studentów. Popiera i wspomaga działalność kół naukowych, organizację studenckich seminariów i sesji naukowych. Promuje wyróżniających się studentów. Współpracuje z krajowymi oraz zagranicznymi szkołami wyższymi i ośrodkami naukowymi.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa to pierwsza w Toruniu niepubliczna uczelnia biznesowa. Od 16 lat kształci studentów na kierunkach o charakterze ekonomicznym, gospodarczym i finansowym. Kilkunastoletni dorobek to świadectwo nie tylko stabilnej pozycji, ale profesjonalnej kadry oraz wypracowanych metod dydaktycznych. W 2007 r. uruchomiony został Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy WSB w Toruniu.