Region: Warszawa
Logo
Logo
Region: Warszawa

Projekty

Inteligencja Finansowa

Projekt Inteligencja Finansowa to cykl spotkań, dzięki którym uczestnicy będą mieli okazję do zdobycia wiedzy w zakresie finansów oraz inwestowania. Będzie to także ogromna szansa na kontakt z profesjonalistami w dziedzinie ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości.

Szkolenia prowadzone przez specjalistów w swoich dziedzinach, a także wiedza i doświadczenie zaproszonych gości, pozwolą studentom na odkrycie własnych możliwości i uruchomienie pokładów swojej wiedzy teoretycznej oraz rozwinięcie umiejętności tradycyjnych i alternatywnych pomnażania kapitału.

Kontakt: t.migdula@sfbcc.org.pl

Nasze projekty